Mezinárodní volání z Vectone na Vectone zdarma

cheap call rates cheap call rates
cheap uk call rates

Ještě nemáte Vectone?

Získejte naší SIM zdarma

Jako člen naší neustále rostoucí globální sítě máte nyní možnost po nabití kreditu volat v rámci Vectone zdarma do Francie, Dánska, Rakouska, Švédska, Nizozemska, Portugalska a Velké Británie. Být v kontaktu s Vašimi bližními nic nestojí!

K využití této nabídky si stačí zdarma objednat naši SIM kartu a online, či v obchodě dobít kredit.

  • Tato nabídka je pouze pro zákazníky Vectone mobile CZ, kteří si dobíjejí kredit.
  • Zdarma mezinárodní hovory a SMS do vybraných zemích, které jsou uvedeny výše.
  • Hovory zdarma neplatí při použití roamingu nebo pro hovory na tzv. placené barevné linky, sdílené čísla nebo speciální čísla.
  • Hovory zdarma podléhají limitu 500 minut a 500 SMS denně s minimálním dobitím 200 Kč, dobítí kreditu má 30 denní platnost.
  • Tato nabídka se vztahuje pro nekomereční účely, osobní a privátní použití. Vectone mobile si vyhrazuje právo okamžitě odstoupit, pozastavit či ukončit spolupráci v případě zjištění komerečního užívání bez předchozího varování.
  • Vectone mobile si vyhrazuje právo změnit či pozměnit Obchodní podmínky nebo kdykoliv ukončit platnost nabídky.

Pokud jste nový zákazník

Objednejte si svou
SIM zdarma

Pokud jste stávající zákazník

Dobijte si
nyní