Ochrana osobních údajů

Toto ustanovení ochrany osobních dat a údajů (dale jen “ustanovení”) platí mezi Vámi, uživatelem této webové stránky a Vectone Mobile, provozovatelem této webové stránky. Toto ustanovení platí ve spojitosti s možným ukládáním a sběrem dat a údajů provozovatelem těchto webových stránek.

 1. Definice a interpretace
  V tomto ustanovení jsou užívány následující výrazy s následujícími významy:
  1. “Osobním údajem” je informace týkající se daného uživatele. Uživatelem je ten, koho můžeme identifikovat zejména na základě čísla, kódu atd., což je označení specifikující jeho identitu. Tato definice je na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  2. “Účet” znamená celkově virtuální záznam, který Vectone Mobile používá k záznamu veškerých služeb a produktů, které využíváte. To zahrnuje službu My Vectone a ostatní Systémy;
  3. “Data neboli zpráva” znamená veškeré informace, které odešlete Vectone Mobile přes webové rozhraní. Tato definice zahrnuje platný rámec ustanovený v § 89 odst. 2. zákona č. 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích;
  4. “Poplatky” znamenají náklady uplatněné za poskytování služby, zejména jejím užíváním nebo jinými servisními poplatky se službou spojenými, které si od Vectone Mobile objednáte, nebo které užíváte;
  5. “Vectone Mobile” znamená obchodní společnost Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 9 – Kbely, Toužimská 588/70, PSČ 197 00, IČ: 027 38 309, společnost je vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 223104;
  6. “My Vectone” znamená online elektronický účet, který je k dispozici na webových stránkách Vectone Mobile, kde si uživatel může zkontrolovat své využívané jednotky volání, ceny hovorů, délky hovorů, platby a jiné osobní údaje;
  7. “Služby” znamená všechny základní a dodatečné služby, které Vám Vectone Mobile nabízí a které Vám byly zpřístupněny používáním zboží, služeb, účtu My Vectone, systému a hromadných on-line rozhraní, nástrojů, správy včetně ostatních informací, doposud i v budoucnu;
  8. “Systém” znamená veškerou online komunikační infrastrukturu, kterou doposud Vectone Mobile zpřístupňuje přes své webové stránky a bude zpřístupňovat. Toto zahrnuje například webový email, online fóra, live chat a emailové odkazy;
  9. “ČR a EU cookie legislativa” znamená Směrnici 2002/58/ES, o soukromí a elektronických komunikací, Směrnici 2009/136/EC, tzv. Směrnice e-Privacy , zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění a zákon 101/2005 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
  10. “Uživatel” znamená jakákoli třetí strana, která navštíví webové stránky a není zaměstnaná, či jinak spřízněná s Vectone Mobile; a
  11. “Webová stránka” znamená webová stránka, kterou momentálně užíváte (www.vectonemobile.cz) a všechny případné subdomény těchto domén, pokud není specifikováno jinak subdoménou a specifickými podmínkami.
 2. Rozsah tohoto ustanovení

  Tato ochrana osobních údajů zahrnuje veškerou interakci mezi Vectone Mobile a Uživatelem prostřednictvím této webové stránky. Toto ustanovení nezahrnuje interakci s jinými webovými stránkami, či s obsahem dostupným přes poskytnuté odkazy např. sociální sítě.

 3. Zodpovědná osoba

  Osoba zodpovědná za manipulaci se shromážděnými údaji je Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., se sídlem v Praze 9 - Kbelích, Toužimská 588/70, PSČ 197 00, Česká republika.

 4. Shromážděné údaje

  Jedná se bez omezení o veškeré následující kategorie údajů shromážděné přes webovou stránku:

  1. jméno + příjmení;
  2. adresa;
  3. datum narození;
  4. pohlaví;
  5. povolání;
  6. profese;
  7. kontaktní informace jako např. email nebo telefonní čísla;
  8. záznamy historie hovorů včetně lokace a provozních dat;
  9. záznamy dobití, plateb a hlasových zpráv;
  10. demografické informace jako např. PSČ, preference a zájmy;
  11. informace k úhradám, jako např. čísla kreditních / debetních karet;
  12. IP adresa (automaticky ukládána);
  13. typ webového prohlížeče a verze (automaticky ukládána);
  14. operační systém (automaticky ukládán);
  15. administrace systému;
  16. seznam URL adres s odkazující adresou, aktivitou na webové stránce a stránkou, na kterou odejdete (automaticky ukládáno);
 5. Naše nakládání s údaji
  1. Veškerá osobní data, která odešlete, budou uložena a spravována Vectone Mobile tak dlouho, jak jen bude nezbytně nutné.
  2. Pokud není vysloveně zákonem stanoveno jinak, nebudou Vaše data poskytována třetím stranám. Toto nezahrnuje pobočky a/nebo ostatní společnosti v rámci našeho holdingu.
  3. Veškerá osobní data jsou zajištěna v souladu s českými právními předpisy a principy zákona č. 101/2005 sb., o ochraně osobních údajů.
  4. Můžeme nahradit či doplnit informace, které nám poskytnete, a to údaji a informacemi od třetích stran, které jsme získali např. od členů vaší domácnosti.
  5. Některá z výše uvedených údajů si můžeme opětovně vyžádat, abychom Vám mohli poskytnout lepší služby a přístup, pokud používáte naše webové stránky. Převážně mohou být tyto údaje použity z následujících důvodů:
   1. ke správě vašeho účtu My Vectone, zejména k vytváření a správě interních záznamů, účtů a statistickýc údajů;
   2. k udržování interních záznamů;
   3. k administraci vašeho účtu My Vectone;
   4. ke zlepšování našich produktů / služeb;
   5. k bezpečnostním prověrkám;
   6. k prevenci a odhalení podvodů;
   7. k zajištění naší Zákaznické podpory v rámci vyřizování dotazů a případných stížností;
   8. k marketingovým účelům;
   9. k poskytování souhrných zpráv našim reklamním partnerům. Tato statistická data o prohlížení zákazníka včetně schémat jsou anonymní.
   10. k nabídce dodatečných služeb či produktů, o které můžete mít zájem;
   11. k poskytnutí dat třetím stranám pro účely stanovené článkem 5.5.5;
   12. k zajištění nezbytných povinností k provozování podnikání;
   13. k přenosu a doručování promo materialů emailem;
   14. ke kontaktu pro účely průzkumu trhu, který můžeme učinit přes email, telefon, fax nebo poštou. Tyto údaje mohou být použitý pro úpravu nebo aktualizaci našich webových stránek a
   15. k dodržování veškerých požadavků v souladu s právním řádem.
  6. Máte právo odmítnout zpracování Vašich údajů pro potřeby definované článkem 5.5. Pokud si tak přejete učinit, musíte nám písemnou formou zaslat výčet položek, které si nepřejete dle článku 5.5 zpracovat, a to na adresu Zákaznické Podpory Vectone Mobile, společnosti Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9.
  7. Máte právo aktualizovat vaše údaje. Pokud si tak přejete učinit, musíte tak učinit výhradně písemně, zasláním výčtu položek, které si přejete aktualizovat, na adresu Zákaznické Podpory Vectone Mobile, která je uvedena v článku 5.6. Na ochranu před možným zneužitím, si před vyřízením vaší žádosti o aktualizaci údajů můžeme vyžádat dokumentaci potvrzující vaší identitu.
 6. Webové stránky a služby třetích stran
  1. Vectone Mobile může kdykoliv najímat služby a kapacity třetích stran k zajištění zejména zpracování plateb, doručování objednaného zboží, vyhledávače, reklamy a marketingu. Poskytovatelé těchto služeb mohou mít přístup k určitým osobním datům, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek Vectone Mobile.
  2. Zpracování údajů třetími stranami je možné v omezeném rozsahu, a to pouze k zajištění plynulosti a úplnosti služeb Vectone Mobile. Jakékoli jiné zpracování údajů třetími stranami je výslovně zakázáno.
 7. Odkazy na jiné webové stránky

  Webová stránka Vectone Mobile může občas publikovat odkazy na jiné webové stránky. Vectone Mobile nemá žádnou kontrolu nad takovými webovými stránkami a není v žádném případě zodpovědný za jejich publikovaný obsah. Tato ustanovení na ochranu osobních údajů nemají žádnou působnost mimo webové stránky Vectone Mobile. Uživatelům je doporučeno prostudovat patřičné zásady ochrany osobních údajů případných webových stránek před jejich užitím.

 8. Změny vlastnictví a podílů na řízení
  1. Vectone Mobile je oprávněno občas rozšířit nebo omezit své podnikání a to může ovlivnit úplně nebo jen částečně prodej a nebo řízení Vectone Mobile. Osobní údaje uživatelů jsou následně postoupena nové společnosti včetně oprávnění plně s údaji nakládat a to v rozsahu, ke kterému nám byla původně poskytnuta.
  2. Pokud budou údaje v takovém případě postoupeny novému obchodnímu subjektu, nejsme povinni Vás o této skutečnosti předem informovat.
 9. Kontrola užití dat
  1. Kdykoli jste požádání o poskytutí Vašich údajů, je Vám nabídnuta možnost zrušit zpracování těchto údajů pro účely:
   1. přímého marketingu; a
   2. poskytování dat třetím stranám.
 10. Vaše právo neposkytovat údaje
  1. Některé sekce našich webových stránek je možné prohlížet bez nutnosti nám poskytnout údaje. Ovšem pro plnohodnotné využití všech služeb a funkcí na webu, můžete být vyzváni k poskytnutí některých osobních údajů.
  2. Můžete zakázat ukládání tzv. souborů cookies na vašem prohlížeči. Více informací naleznete v sekci 13.
 11. Přístup k vlastním osobním údajům

  Máte právo požádat o kopii vlastních záznamů o osobních údajích, které Vectone Mobile spravuje. Tyto údaje budou poskytnuty za poplatek nepřesahující 300,- Kč.

 12. Zabezpečení
  1. Zabezpečení osobních údajů je pro Vectone Mobile prioritou. Vectone Mobile je vybaven veškerým nutným vybavením k zajištění jak hardwarového, tak sofwarového zabezpečení dat, která jsou poskytováná prostřednictvím webových stránek.
 13. Cookies
  1. Některé sekce našeho webu je možné prohlížet bez nutnosti nám poskytnout data. Ovšem pro plnohodnotné využití všech služeb a funckí na webu, můžete být vyzváni k poskytnutí některých dat.
  2. Tato webová stránka může ukládat a číst určité části souborů cookies uložených ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies, které tato stránka přímo ukládá do Vašeho prohlížeče, jsou přístupné pouze pro potřeby zlepšování a zkvalitňování služeb Vectone Mobile. Vectone Mobile chrání Vaše soukromí.
  3. Při čtení našich stránek, můžete také obdržet soubory cookies třetích stran. Tyto soubory cookies nejsou integrální součástí Vectone Mobile a slouží především k účelům poskytování cílené reklamy. Tyto cookies nejsou nedílnou součástí poskytovaných služeb těmito webovými stránkami.
  4. Všechny soubory cookies na tomto webu jsou v souladu se zákony České republiky a EU.
  5. Předtím, než budou soubory cookies uloženy, budete vyzváni k souhlasu s ukládáním souborů cookies. Pro případy užití cookies prezentovaných v sekci 13.6 a 13.8, jste vyzváni k udělení souhlasu s ukládáním cookies. Se souhlasem s ukládáním souborů cookies umožňujete Vectone Mobile Vám poskytovat prvotřídní optimalizované služby. Máte právo odmítnout ukládání souborů cookies, ovšem funkionalita webových stránek může být tímto negativně ovlivněna.
  6. Některé části našeho webu se bez funkčních souborů cookies neobejdou a jsou potřeba pro zajištění funkčnosti. Váš souhlas nebude vyžadován pro umístění těchto souborů cookies. Přesto můžete tyto soubory zablokovat ve svém prohlížeči manuálně.
  7. Tato webová stránka používá webovou analytiku. Analytika je využívána pro zlepšování našich služeb. Ukládání těchto souborů cookies nepředstavuje žádné riziko pro Vaše osobní data, ovšem pokud chcete, můžete i tyto soubory cookies zablokovat ve svém prohlížeči.
  8. Některé soubory cookies, které tato webová stránka využívá k analytickým účelům, jsou uloženy do vašeho prohlížeče okamžitě ve chvíli návštěvy této webové stránky. Zamezení tomuto uložení není možné, ovšem je možné tyto soubory cookies odstranit z vašeho prohlížeče později.
  9. Můžete buďto povolit nebo zamezit ukládání souborů cookies ve svém prohlížeči. Většina webových prohlížečů vám tuto možnost volby nabízí. Výchozí nastavení většinou povoluje ukládání souborů cookies. Pro změnu tohoto nastavení musíte manuálně zakázat ukládání souborů cookies ve svém prohlížeči.
  10. Můžete kdykoli vymazat soubory cookies. Je však možné, že tímto ztratíte určitou funkcionalitu našich webových stránek, nebo že tímto zpomalíte chod našeho webu ve Vašem prohlížeči.
  11. Ujistěte se, že váš prohlížeč je aktualizován a veškeré problémy s nastavením prosím řeště přímo s vývojáři softwaru.
 14. Změny tohoto ustanovení

  Vectone Mobile si vyhrazuje právo činit dodatečné změny tohoto ustanovení. Jakékoli změny tohoto ustanovení budou ihned zvěřejněny na webových stránkách Vectone Mobile. Uživatel nebude o případných změnách přímo informován a zavazuje se proto tento publikovaný dokument pravidelně kontrolovat pro případné aktualizace ustanovení.